Ugly Truth filminin sonundaki şarkıFilmin sonunki parça "Right Round" - Flo Rida ve Kasha.
Begendiyseniz şuradan bir sağ tık ile indirebilirsiniz.


Youtube videosu da burda:
Youtube'a giremiyor musun hala? AAaaa!!?? Şuradan yardım al ve herkes girerken youtube'a sen öyle bakma:

Şarkının sözleri ve de Türkçe tercümesi-meali desek daha doğru, işte burda.. buyrun efendim, internet sağolsun:
[Intro - Flo Rida (Kesha)]:
You spin my head right round, right round
Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında
When you go down, when you go down down
Aşağıya gidince, aşağıya gidince (inince)

(You spin my head right round, right round)
(Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında)
(When you go down, when you go down down)
(Aşağıya gidince, aşağıya aşağıya gidince)

[Verse 1 - Flo Rida]:
Hey
Hopped out of that house with my swagger
Fiyakamla evden dışarı sıçradım
Hop in that with girl, I got places to go!
Şu kızla içeri sıçrarım, gidecek yerlerim var!
People to see, time is precious
Görülecek insanlar, zaman kıymetlidir
I look at my crowd and they out of control
Kalabalığıma bakıyorum ve kontrolden çıkmışlar
Just like my mind where Im going
Tıpkı benim aklım gibi gittiğim yer
No women, no shorties, no nothin but clothes
Hayır kadınlar, hayır kısalar, giysiden başka hiçbirşeye hayır
No stoppin now, my parolees on role
Şimdi durmaya hayır, şeref sözlerim rolde
I like my jewelry, thats always on gold
Mücevherlerimi seviyorum, daima altından
I know the storm is comin
Biliyorum fırtına geliyor
my pockets keep tellin me its gonna shower
ceplerim bana sağanak olacağını söyleyip duruyor
Call up my homies thats home
Yakın dostları arıyorum
Then pop in the night cuz its meant to be ours
Sonra gecede patlıyoruz çünkü gece bizim olmalı
We keep a fade away shot cuz we ballin
Gözden kaybolan bir atış yapıyoruz çünkü cesaret ediyoruz
its platinum patron that be ours
o bizim olan platinyum müşteri
Lil mama, I owe you just like the flowers
Küçük anne, sana borcum var tıpkı çiçekler gibi
Girl you too drunk with all that and power clubs
Kızım sen çok sarhoşsun bunun hepsiyle ve güç klüpleriyle

[Chorus - Flo Rida (Kesha)]:
You spin my head right round, right round
Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında
When you go down, when you go down down
Aşağıya gidince, aşağıya gidince (inince)

(You spin my head right round, right round)
(Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında)
(When you go down, when you go down down)
(Aşağıya gidince, aşağıya aşağıya gidince)

From the top of the pole I watch her go down
Onun (she) direğin tepesinden aşağı inişini izliyorum
She got me throwin my money around
O (she) paramı etrafa saçmama neden oluyor
Aint nothin more beautiful to be found
Daha güzel bulunacak hiçbirşey yok
Its goin down down
Aşağı gidiyor aşağı
From the top of the pole I watch her go down
Onun (she) direğin tepesinden aşağı inişini izliyorum
She got me throwin my money around
O (she) paramı etrafa saçmama neden oluyor
Aint nothin more beautiful to be found
Daha güzel bulunacak hiçbirşey yok
Its goin down down
Aşağı gidiyor aşağı

[Verse 2 - Flo Rida]:
Hey
Shawty must know I'm not playin
Shawty oyun oynamadığımı bilmeli
My money love her like a numba one fan
Param onu bir numaralı hayranı gibi seviyor
Dont look at my mouth, let her talk to my fans
Ağzıma bakma, bırak hayranlarıma konuşsun
My Benjamin Franklin
Benim Benjamin Franklin'im
A couple of grands, I got rubber bands
Birkaç tane bin dolar, plastik bantlarım var
My paper planes makin a dance
Kağıt uçağım bir dans yapıyor
Get dirty all night, thats part of my thing
Tüm gece terbiyesiz ol, olayımın parçası bu
Keep building castles thats made out of sand
Kumdan yapılan kaleler inşa etmeye devam et
Shes amazing, the fire blazing
O (she) şaşırtıcı, parlayan ateş
Hotter than Cajun
Cajun'dan daha sıcak
Girl wont you move a lil closer
Kızım biraz daha yakına gelmeyecek misin
Time to get paid, its maximum wage
Ödeme zamanı, işte en yüksek maaş
That body belong on a poster
Bir posterin üstüne layık vücut
Im in a daze, that bottom is wavin at me
Ben afalladım, poposu bana sallandı
Like damn it I know you
Lanet olsun seni tanıyorum gibi
You wanna show like a gun out of holster
Göstermek istiyorsun kılıfından çıkan tabanca gibi
Tell me whatever and Ill be your roper ..
Anlat bana ne olursa ve senin bağlayıcın olacağım

[Chorus - Flo Rida (Kesha)]:
You spin my head right round, right round
Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında
When you go down, when you go down down
Aşağıya gidince, aşağıya gidince

(You spin my head right round, right round)
(Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında)
(When you go down, when you go down down)
(Aşağıya gidince, aşağıya aşağıya gidince)

From the top of the pole I watch her go down
Onun (she) direğin tepesinden aşağı inişini izliyorum
She got me throwin my money around
O (she) paramı etrafa saçmama neden oluyor
Aint nothin more beautiful to be found
Daha güzel bulunacak hiçbirşey yok
Its goin down down
Aşağı gidiyor aşağı
From the top of the pole I watch her go down
Onun (she) direğin tepesinden aşağı inişini izliyorum
She got me throwin my money around
O (she) paramı etrafa saçmama neden oluyor
Aint nothin more beautiful to be found
Daha güzel bulunacak hiçbirşey yok
Its goin down down
Aşağı gidiyor aşağı

[Verse 3 - Flo Rida]:
Im spendin my money
Paramı harcıyorum
Im out of control
Kontrolden çıktım
Somebody help me
Biri bana yardım etsin
Shes takin my bank roll
O benim banka tomarlarımı alıyor
But Im king of the club
Ama ben klübün kralıyım
And Im wearin the crown
Ve tacı ben giyiyorum
Poppin these bottles
Bu şişeleri patlatıyorum
Touchin these models
Bu modellere dokunuyorum
Watchin they asses go down down (down, down...)
Onları izliyorum aşağı inerken (aşağıya)

You spin my head right round, right round
Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında
When you go down, when you go down down
Aşağıya gidince, aşağıya gidince

Hayattan bir kesit

"nü insanlar gördüm üstende elbisesi yok, nü elbiseler gördüm içinde taş çok"

Kalbin fesat senin biliyosun demi :)

jason mraz im yours - turkce cevirisi ile

Jason mraz'ı ilk defa 2008 yaz şarkıları arasında dinlemiştim. SOnradan öğrendim li bu şarkısı taa 2006 yılında duyulmuş ilk. Bir çok farklı ülkede sahneye çıkmış bizim ceysın. Ama nedense bana "yaşar - aldanırım" havası veriyor. onlarca ortalama şarkı yapacağına bi tane adam gibi yap tam olsun :D mraz'ın başka şarkılarını da dinledim ama "i'm yours" çok beğendiğimden olsa gerek, diğerleri pek ilgimi çekmedi :D

her neyse, buyurunuz dinleyiniz, eşlik ediniz, bağırıp çağırınız, bitince alkışlayınız.. jason'u değil kendinizi alkışlayınız.. Şarkının sözleri de hemen aşağıdadır.

Resmi klibi:


Canlı performans:Well you done me and you bet I felt it
İyi, sen beni aldattın ve bunu hissetiğimi iddia ettin

I tried to be chill but you're so hot that I melted
Soğuk olmaya çalıştım ama sen çok sıcaksın ben eridim

I fell right through the cracks
Çatlaklar boyunca düştüm

Now I'm trying to get back
Şimdi geri dönmeye çalışıyorum

Before the cool done run out
Gösterişli bitiş başlamadan

I'll be giving it my bestest
Buna en iyilerimi veriyor olacağım

And nothing's gonna to stop me but divine intervention
Ve beni durduracak hiç birşey olmayacak ama müdahele hissedeceğim

I reckon it's again my turn to win some or learn some
Sanıyorum, birşeyler kazanmak veya öğrenmek için yine benim sıram


But I won't hesitate no more, no more
Ama daha fazla çekinmeyeceğim, daha faza değil

It cannot wait, I'm yours
Bekleyemiyor, ben seninim

Well open up your mind and see like me
Zihnini aç ve benim gibi gör

Open up your plans and damn you're free
Planlarını açıkla ve son derece özgürsün

Look into your heart and you'll find love love love love
Kalbine bak ve sevgi(sevgi sevgi sevgi) bulacaksın

Listen to the music of the moment, maybe sing with me
Bu andan müzik dinle, belki benimle şarkı söyle

All - ah peaceful melody
Hepsi - ah sakin melodi

And it's our God-forsaken right to be loved love loved love loved
Ve bu bizim terkedilmiş-Tanrı'mız sevilmekte sevmekte sevilmekte sevmekte sevilmekte haklıdır

So I won't hesitate no more, no more
Yani daha fazla çekinmeyeceğim, daha fazla değil

It cannot wait I'm sure
bekleyemiyor eminim

There's no need to complicate
Zorlaştırmaya gerek yok

Our time is short
Zamanımız kısa

This is our fate, I'm yours
Bu bizim kaderimiz, ben seninim


Scooch on closer dear
Biraz yakınlaş sevgilim

And I will nibble your ear
Ve hafifçe kulağını ısıracağım

I've been spending way too long checking my tongue in the mirror
Birsürü yol harcadım aynada konuşma tarzımı kontrol etmek için

And bending over backwards just to try to see it clearer
Ve geriye doğru eğildim sadece daha açıkca görebilmek için

But my breath fogged up the glass
ama nefesim bardağı buğulandırdı

And so I drew a new face and laughed
Ve yeni bir yüz çizdim ve güldüm

I guess what I'm be saying is there ain't no better reason
ne söylüyor olacağımı tahmin ediyorum daha iyi bir neden yok mu diye

To rid yourself of vanity and just go with the seasons
Kendini kibirden kurtarmak ve uygun zamanla gitmek için

It's what we aim to do
Bu bizim yapmak için hedeflediğimizdir

Our name is our virtue
İsmimiz bizim namusumuzdur

I won't hesitate no more, no more
Daha fazla çekinmeyeceğim, daha fazla değil

It cannot wait I'm sure
Bekleyemiyor eminim

There's no need to complicate
Zorlaştırmaya gerek yok

Our time is short
Zamanımız kısa

This is our fate, I'm yours
Bu bizim kaderimiz, ben seninim


Well no no, well open up your mind and see like me
Hayır hayır, Zihnini aç ve benim gibi gör

Open up your plans and damn you're free
Planlarını açıkla ve son derece özgürsün

Look into your heart and you'll find that the sky is yours
Kalbine bak ve bunu bulacaksın gökyüzü senindir

Please don't, please don't, please don't
Lütfen yapma, lütfen yapma, lütfen yapma

There's no need to complicate
Zorlaştırmaya gerek yok

Cause our time is short
Çünkü zamanımız kısa

This is our fate, I'm yours
Bu bizim kaderimiz, ben seninim